บริการจัดการของเสีย

You are here:
บริษัท เวสท์แมเนจเม้นท์สยาม หรือ WMS มีทีมงานบริการอุตสาหกรรมและไซต์ที่มีอุปกรณ์ครบครันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง/วัน7วัน/สัปดาห์ ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ต่างๆ โครงการบริการไซต์ที่หลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ nks บนบกและนอกชายฝั่ง

การรีไซเคิลและการบำบัดหรือการปรับสภาพใหม่สำหรับการผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบหมุนเวียน

การตอบสนองฉุกเฉินสำหรับการรั่วไหลหรือเหตุการณ์ ฝังกลบอย่างปลอดภัย

การเผาทำลายเพื่อผลิตพลังงานจากไอน้ำ

การบำบัดน้ำเสีย

การทำความสะอาดอุตสาหกรรมและการให้บริการในพื้นที่ของลูกค้า

ติดตามเราบนโซเชียล!

Facebook

Twitter

Youtube

LINE

Instagram