บริการจัดการของเสีย

วิธีการต่างๆมากมายในการบำบัดกำจัดของเสีย!
You are here:
WMS มีทีมงานบริการอุตสาหกรรมและไซต์ที่มีอุปกรณ์ครบครันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง / วัน 7 วัน / สัปดาห์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ต่างๆ โครงการบริการไซต์ที่หลากหลายในปัจจุบัน ได้แก่ nks บนบกและนอกชายฝั่ง

การรีไซเคิลและการบำบัดหรือการปรับสภาพใหม่สำหรับการผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบหมุนเวียน

การตอบสนองฉุกเฉินสำหรับการรั่วไหลหรือเหตุการณ์ ฝังกลบอย่างปลอดภัย

การเผาทำลายเพื่อผลิตพลังงานจากไอน้ำ

การบำบัดน้ำเสีย

การทำความสะอาดอุตสาหกรรมและการให้บริการในพื้นที่ของลูกค้า

ติดตามเราบนโซเชียล!

Facebook

Twitter

Youtube

LINE

Instagram