ข่าวและกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารล่าสุด
You are here:
waste management news 01

WMS ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายจากครัวเรือนและชุมชนในกิจกรรม“ บุรีรัมย์ร่วมใจกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ”

Read more

WMS ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมกับสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดของเสียอันตราย

Read more