News 22 ธันวาคม 2560

โตโยตา จับมือ โดวะ กรุ๊พ เปิดโครงการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โตโยตา จับมือ โดวะ กรุ๊พ เปิดโครงการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โยชิเอกิ สุกะวาระ ประธาน บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ในฐานะผู้แทนของ โดวะ กรุพ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆ ร่วมเปิด “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องบอลล์รูม A โรงแรม แมริออท กรุงเทพ สุขุมวิท 57

เพื่อเป็นการจุดประกายให้สังคมเห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดซากรถยนต์ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากภาคเอกชน คือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึง บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด ในฐานะผู้แทนของ โดวะ กรุพ และตัวแทนจากหน่วยงานราชการภาคส่วนต่างๆ ร่วมเปิด “โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเกิดระบบคัดแยกและรีไซเคิลชิ้นส่วนต่างๆ ของซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำจัดของเสียและวัตถุอันตรายจากซากรถยนต์อย่างถูกต้อง

โครงการฯ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จากการตั้งทีมงาน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยได้นำต้นแบบการจัดการของประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ เกิดเป็นการดำเนินการโครงการทดลองในปีแรก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยใช้เทคโนโลยีและสถานที่ของ บริษัท กรัน เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ภายใต้บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด) ในการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ พร้อมนำสาร CFCs HFCs และของเสียที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อเย็น น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนวัตถุอันตราย เช่น ถุงลมนิรภัย ออกจากตัวรถ ก่อนที่จะส่งต่อไปทำลาย หรือรีไซเคิล ในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีและสถานที่ของ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอลคอมแพล็ก จำกัด และบริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเนนทอลคอมเพล็กซ์ จำกัด (ภายใต้ โดวะ กรุ๊พ)

นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า การเปิดโครงการในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ โตโยตา ที่ได้ร่วมมือกับภาครัฐบาล และพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเริ่มต้นจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีแรกเราจะมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่ความสำคัญของการจัดการของเสียจากซากรถยนต์ที่ถูกต้องแก่สังคมไทย รวมถึงการสร้างเครือข่าย ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ โตโยตา และพันธมิตรได้สั่งสมมาจากการดำเนินงาน และในอนาคตหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการจุดประกายให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการรีไซเคิลในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนความสุขสู่ประเทศไทยอย่างแท้จริง

 

Waste-Management-Siam-News-Activity-7-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-02.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-04.jpg

News 12 กันยายน 2560

ESBEC และ BPEC ไดัรับรางวัล โกลด์พลัส ในกิจกรรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียประจำปี 2560

ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW

ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW

Waste-Management-Siam-News-Activity-7-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-02.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-04.jpg

News 12 กันยายน 2560

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู

Waste-Management-Siam-News-Activity-6-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-02.jpg

News 11 สิงหาคม 2560

WMS เข้าร่วมโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

WMS เข้าร่วมโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือ ระบบ AUTO e-License โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ในการนี้ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุธน อยู่เกตุ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-10 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำหรับ ระบบ AUTO e-License เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน เพียงดำเนินการยื่นขออนุญาตฯ ภายใน 3 นาที ก็สามารถนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานได้ และเป็นการสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

WMS-waste-management-siam-event5 (3).jpgWMS-waste-management-siam-event5 (1).jpgWMS-waste-management-siam-event5 (4).jpgWMS-waste-management-siam-event5 (2).jpg

News 11 สิงหาคม 2560

BPEC และสำนักงานนิคมฯบางปู เปิดบ้านต้อนรับให้ชุมชนรอบๆนิคมบางปูเข้าเยี่ยมชมกิจการเตาเผาขยะ..

BPEC และสำนักงานนิคมฯบางปู เปิดบ้านต้อนรับให้ชุมชนรอบๆนิคมบางปูเข้าเยี่ยมชมกิจการเตาเผาขยะ

BPEC and BPIE coorperate to open house for welcome communities around Bangpoo  to visit at the company

waste-mangement-siamevent4-0 (4).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (5).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (6).jpgwaste-mangement-siamevent4-(1).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (3).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (2).jpg

News 01 มีนาคม 2560

WMS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

WMS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด โดย มร.โยชิเอกิ สุกะวาระ ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง และเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มอบรายได้ให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

waste-management-siam-03.jpgwaste-management-siam-02.jpgwaste-management-siam-01.jpg

News 01 มีนาคม 2560

BPEC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

BPEC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยคุณสุทธิดา ฝากคำ ผู้จัดการอาวุโสแผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ในฐานะที่ผ่านการประเมินโรงงานที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงงานอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมชนและ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

waste-management-siam-03.jpgwaste-management-siam-02.jpgwaste-management-siam-01.jpgwaste-management-siam-04.jpg

News 01 มีนาคม 2560

ESBEC & BPEC ร่วมลงนามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

ESBEC & BPEC ร่วมลงนามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด และ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์จำกัด ในเครือ บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด เข้าร่วมลงนามโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งให้บุคลากรของทั้ง 3 ฝ่าย ได้รับทราบเงื่อนไขและกรอบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเรนโบว์ 1 ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานครฯ

waste-management-siam-03.jpgwaste-management-siam-02.jpgwaste-management-siam-01.jpg