ESBEC และ BPEC ไดัรับรางวัล โกลด์พลัส ในกิจกรรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียประจำปี 2560

ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW
Waste-Management-Siam-News-Activity-7-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-02.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-04.jpg
Read more

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู
Waste-Management-Siam-News-Activity-6-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-02.jpg
Read more

BPEC และสำนักงานนิคมฯบางปู เปิดบ้านต้อนรับให้ชุมชนรอบๆนิคมบางปูเข้าเยี่ยมชมกิจการเตาเผาขยะ..

BPEC และสำนักงานนิคมฯบางปู เปิดบ้านต้อนรับให้ชุมชนรอบๆนิคมบางปูเข้าเยี่ยมชมกิจการเตาเผาขยะ BPEC and BPIE coorperate to open house for welcome communities around Bangpoo to visit at the company
waste-mangement-siamevent4-0 (4).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (5).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (6).jpgwaste-mangement-siamevent4-(1).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (3).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (2).jpg
Read more

WMS เข้าร่วมโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

WMS เข้าร่วมโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือ ระบบ AUTO e-License โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ในการนี้ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ…
Read more

BPEC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว)

BPEC รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยคุณสุทธิดา ฝากคำ ผู้จัดการอาวุโสแผนกสิ่งแวดล้อมและสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ในฐานะที่ผ่านการประเมินโรงงานที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและมีความโปร่งใส โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโรงงงานอุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนชุมชนและ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยมี คุณกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 2) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ…
Read more

WMS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ

WMS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงและเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด โดย มร.โยชิเอกิ สุกะวาระ ประธานกรรมการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง และเปิดตัวโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับคืนมือถือจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มอบรายได้ให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
waste-management-siam-03.jpgwaste-management-siam-02.jpgwaste-management-siam-01.jpg
Read more