นายพสุ โลหารชุน พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ WMS บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ WMS บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจคัดแยกวัสดุ การขจัดสารปนเปื้อนในเครื่องจักร คัดแยกขยะฝังกลบ ของเสียเคมีวัตถุ และบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ อย่างมีระบบการจัดการที่เป็นระบบได้ตามมาตรฐาน และเป็นโรงงานที่รับกำจัด ถอด บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วภายในประเทศเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ…
Read more

โตโยตา จับมือ โดวะ กรุ๊พ เปิดโครงการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โตโยตา จับมือ โดวะ กรุ๊พ เปิดโครงการจัดการของเสียจากซากรถยนต์อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด โยชิเอกิ สุกะวาระ ประธาน บริษัท เวสท์…
Read more

ESBEC และ BPEC ไดัรับรางวัล โกลด์พลัส ในกิจกรรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียประจำปี 2560

ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW
Waste-Management-Siam-News-Activity-7-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-02.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-04.jpg
Read more

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู

BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู BPEC เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆที่ สถานตากอากาศบางปู
Waste-Management-Siam-News-Activity-6-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-02.jpg
Read more

BPEC และสำนักงานนิคมฯบางปู เปิดบ้านต้อนรับให้ชุมชนรอบๆนิคมบางปูเข้าเยี่ยมชมกิจการเตาเผาขยะ..

BPEC และสำนักงานนิคมฯบางปู เปิดบ้านต้อนรับให้ชุมชนรอบๆนิคมบางปูเข้าเยี่ยมชมกิจการเตาเผาขยะ BPEC and BPIE coorperate to open house for welcome communities around Bangpoo to visit at the company
waste-mangement-siamevent4-0 (4).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (5).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (6).jpgwaste-mangement-siamevent4-(1).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (3).jpgwaste-mangement-siamevent4-0 (2).jpg
Read more

WMS เข้าร่วมโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

WMS เข้าร่วมโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หรือ ระบบ AUTO e-License โดยมี นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ในการนี้ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ร้อยเอกธเนศ…
Read more