นายพสุ โลหารชุน พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์ ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ WMS บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุรพล ชามาตย์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแลโรงงานคัดแยกขยะ WMS บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจคัดแยกวัสดุ การขจัดสารปนเปื้อนในเครื่องจักร คัดแยกขยะฝังกลบ ของเสียเคมีวัตถุ และบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ อย่างมีระบบการจัดการที่เป็นระบบได้ตามมาตรฐาน และเป็นโรงงานที่รับกำจัด ถอด บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วภายในประเทศเท่านั้น ไม่ได้มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ…
Read more

BPEC join Man glove Plant and utilities activities at Bangpoo recreation Centor.

BPEC join Man glove Plant and utilities activities at Bangpoo recreation Centor
Waste-Management-Siam-News-Activity-6-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-6-02.jpg
Read more

Both of ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW

Both of ESBEC and BPEC got Gold Plus Award in “Good practice Project” host by DIW
Waste-Management-Siam-News-Activity-7-01.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-03.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-02.jpgWaste-Management-Siam-News-Activity-7-04.jpg
Read more

BPEC Receive Environmental Good Governance Flag and Certificate (White Flag Green Star)

BPEC Receive Environmental Good Governance Flag and Certificate (White Flag Green Star) On February 23, 2017 Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd or BPEC led by Ms.Sutthida Fakkum Senior Environmental and Communications Manager attend the Ceremony…
Read more

WMS Signed an MOU and launch the Campaign of Return old mobile, building a national charity” with PCD.

WMS Signed an MOU and launch the Campaign of Return old mobile, building a national charity” with PCD. On February 9, 2017 Waste Management Siam, Ltd. (WMS) led by Mr.Yoshiaki Sugawara, President was signed an…
Read more

ESBEC & BPEC subsidiary of Waste Management Siam Ltd (WMS) join the MOU signing ceremony

ESBEC & BPEC subsidiary of Waste Management Siam Ltd (WMS) join the MOU signing ceremony On February 7th, 2017 Eastern Seaboard Environmental Complex Co., Ltd (ESBEC) and Bangpoo Environmental Complex Co., Ltd (BPEC) subsidiary of…
Read more