ยังคงเปิดรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในขั้นตอนการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการปรับคุณภาพของเสียรวม
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท บางปู เอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
จนถึงวันศุกร์ที่ 30 พย. 2561 นะคะ
waste-management-siam-landing.jpg

ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม

waste management siam